Forma (botanikai)

A botanikában és a mikológiában a forma (a latin forma alapján , gyakran rövidítve "fo" vagy "f.") A fajnál és fajtánál alacsonyabb rendű entitás vagy taxon .

Rendszertani szempont

A forma a legkisebb taxonómiai törés a szisztematikában és az élővilág besorolásában , amely a legközelebb áll az "egyén" jelenhez.

Például, amikor azt mondjuk, hogy a gombás gomba „fehér formája” van a tányérunkon , empirikusan ugyanazt a felosztást végezzük, mint azt a mikológust, aki a trinomiális Agaricus bisporus fo nevével nevezte el . alba .

A fajtarendnél is többet mutat a formális rang megválasztása, hogy az így körülírt egyedek populációja csak egy vagy több taxonómiai szinten kisebb jelentőségűnek tartott karakter ( morfológiai , ökológiai , érzékszervi sajátosság) szerint tér el a "típus" fajtól . stb.), mint a példánkban szereplő „fehér szín”.

A nemi úton szaporodó fajok esetében tiszteletben kell tartani a reproduktív izoláció kritériumát, hogy az osztályozás megőrizze tudományos jelentőségét: ellenkező esetben két különböző forma bármilyen keresztezése valószínűleg új formát generálna, a formák közötti különbségtételnek akkor már nincs jelentése mint az egyének között. Például a kutyafajták nem releváns fogalom, mivel soha egyetlen egyed sem felel meg szigorúan a fajtakánonnak, és az egyének közötti keresztezés mindig új fajtákhoz vezethet. Az egyén határozott osztályozása ezért nem mindig lehetséges. Mivel a természetes fajok származása nem ismert, a faj fogalma nem alkalmazható a taxonómiában.

Nomenklaturális szempont

Az első alkalom, amikor egy fajnak osztása van a formai rang szerint, kölcsönösen és automatikusan létrejön egy autonóm forma annak a fajnak a kijelölésére, amelyektől szigorú értelemben elkülönült ( stricto sensu ), amelyet ma a "típusú forma", amelyet a trinomium jelöl  : Agaricus bisporus fo. bisporus .

Egyéb rendszertani rangok

A taxonómiai soraiban használt rendszeresen a hierarchikus osztályozás az élő világ a következők (csökkenő sorrendben):


Megjegyzések és hivatkozások

  1. A félkövér a hét fő sorokat (RECOFGE, emlékezeterősítő betűszó Reign / Branch / Class / rendelés / család / Nem / Faj), vékonyabb a másodlagos sorokban. A római nyelvben a vulgáris nevek, a dőlt betűvel a tudományos nevek .
  2. Az állattan egyik ágát vagy a botanika felosztását hagyományosan egy " szervezeti tervnek  " nevezett sematikus leírás jellemzi  .
  3. taxiknak a fajok és az alfajok (főleg háziállatok) soraiban nincs tudományos neve . Nem szabályozza őket az Állattani Nómenklatúra Nemzetközi Kódexe (CINZ).